Hỗ trợ trực tuyến: Hỗ trợ khách hàngHỗ trợ khách hàngKinh doanh 2Kinh Doanh 3PM QL Sản xuấtTư vấn quản lýKinh doanh 1

Khách hàng đang sử dụng

- Cty TM Kim Giang (Cô Xuyến)

- Cty TNHH Cường Linh

- Cty TNHH Hải Trang

- Cty TNHH TM&DV Dũng Nhung

- Cửa hàng máy công trình Hải Phương

- Đại lý Gas Nam Phong

- Đại lý Gas Thanh Niên

- Cty TNHH Nghĩa Minh Phương

- Cty TNHH Nhựa Việt NHật

- Nhựa Song Long- Bồ Đề

- Nhựa Song Long -Tân ấp

- Đại lý Mạnh Hương

- Công ty TNHH Thương Mại Tuấn Phi

- Đại lý nhựa An Loan

- Cty TNHH DV SX & TM Ngọc Lan

- Cty SX nhựa Trang Minh

- Đại lý Châu Hương

- Đại lý Dũng Thảo

- Cửa hàng VTNN Tiến Ngọc

- Cửa hàng Bà Nguyên

- Đại lý Trinh Bài

- Cửa hàng Phương Thảo

- Công ty TM&DV Sơn Tùng (Hoàng Sơn)

- Cửa hàng Lưu Dư

- Đại lý Nam Hồng

- Đại lý Thành Cảnh

- Công ty Huy Hoàng

- Cửa hàng Xuân Loan

- Công ty TNHH Hồng Phát

- Công ty Hoàng Long

- Cửa hàng Điện Nước Tiến Tùng

- Restaurant Một ngày mới

- Cửa hàng gas Minh Đức

- Đại lý gas Linh Đàm

- Đại lý shell gas Phú Hà

- Đại lý shell gas Nhật Minh

- Cơ sở sản xuất Quang Như (Quang Minh)

- Đại lý đồ nhựa Song Long Thanh Hữu

- Cửa hàng bán và GTSP ống nhựa Tiền Phong Tiến Luyến

- Công ty CP ĐT & PT TM Tân Trường Giang

- Công ty TNHH SX & TM Bách Cường

- Công ty TNHH TM Phương Dung (Cửa hàng gia phát)

- Đại lý nhựa Dũng Cúc

- Cửa hàng Quang Thuý

- Cửa hàng giầy Thanh Thuý

- Công ty TNHH Thái Phương Anh

- Cửa hàng Vinh Hương

- Cửa hàng Tuấn Hằng

- Nhà hàng ABC

- Nhà phân phối Thành Lợi

13 - 2823090
Quản lý công việc hàng ngày
   Phần mềm dùng cho các cấp quản lý từ Phòng ban phân xưởng đến Lãnh đạo Công ty.
   Đây là một phần mềm tiện ích cho công tác quản lý công việc hàng ngày của các đơn vị.
  
   Phần mềm có các chức năng sau:
   - Phân công giao vệc cụ thể cho từng đơn vị, từng nhân viên, bao gồm: Nội dung công việc phải làm, thời gian yêu cầu hoàn thành ...
   - Ra các thông báo, chỉ thị, quyết định để cấp dưới thực hiện.
   - Các đơn vị lập đề nghị trình lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện
   - Cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện.
 
   Thông qua các phiếu giao việc, các yêu cầu đã đươc lãnh đạo phê duyệt, và kết quả thực hiện sẽ cho ra các báo cáo:
 
   - Báo cáo tổng hợp các yêu cầu của các đơn vị, cá nhân. Trong đó xác định cụ thể những vấn đề đã được Lãnh đạo duyệt hoặc chưa được duyệt ...
   - Kiểm tra việc phân công, giao việc của các đơn vị cho nhân viên thực hiện trong ngày.
 
   - Kiểm tra được kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, từng đơn vị.
   - Tổng hợp được khối lượng công việc thực hiện của từng cá nhân trong ngày, tháng.
 
   Và nhiều báo cáo tuỳ theo yêu cầu của Lãnh đạo.

CÔNG TY TNHH TIN HỌC & TRUYỀN THÔNG TÂN NGUYÊN

Địa chỉ: 33/342 - Đường Khương Đình - Quận Thanh Xuân - Hà Nội

Điện thoại: 04 3557 3003/ 04 3557 8040 / 04 3557 8717 - Fax: 04 35573003

Email: khachhang@tannguyen.com.vn - Website: http://tannguyen.com.vn