PHẦN MỀM QUẢN LÝ CÔNG VIỆC
Phần mềm dùng cho các cấp quản lý từ Phòng ban phân xưởng đến Lãnh đạo Công ty.
Đây là một phần mềm tiện ích cho công tác quản lý công việc hàng ngày của các đơn vị.
CHỨC NĂNG CHÍNH

Phần mềm quản lý công việc – tinh gọn quá trình quản lý của bạn!

Đặc điểm nổi bật
 •  Phân công giao vệc cụ thể cho từng đơn vị, từng nhân viên, bao gồm: Nội dung công việc phải làm, thời gian yêu cầu hoàn thành …
 •  Ra các thông báo, chỉ thị, quyết định để cấp dưới thực hiện.
 •  Các đơn vị lập đề nghị trình lãnh đạo phê duyệt trước khi thực hiện
 •  Cá nhân, đơn vị được giao nhiệm vụ báo cáo kết quả thực hiện.
Hệ thống báo cáo
         Thông qua các phiếu giao việc, các yêu cầu đã đươc lãnh đạo phê duyệt và kết quả  thực hiện sẽ cho ra các báo cáo:
 • Báo cáo tổng hợp các yêu cầu của các đơn vị, cá nhân. Trong đó xác định cụ thể những vấn đề đã được Lãnh đạo duyệt hoặc chưa được duyệt …
 • Kiểm tra việc phân công, giao việc của các đơn vị cho nhân viên thực hiện trong ngày.
 • Kiểm tra được kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao của từng cá nhân, từng đơn vị.
 • Tổng hợp được khối lượng công việc thực hiện của từng cá nhân trong ngày, tháng.
 • Và nhiều báo cáo tuỳ theo yêu cầu của Lãnh đạo.
LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

 • Số liệu chính xác.
 • Hệ thống báo cáo thực tế, đúng yêu cầu của người quản lý.
 • Đơn giản, dễ sử dụng, gần gũi với người dùng.
...

DỊCH VỤ TUYỆT VỜI

 • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng 24/7.
 • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tâm huyết.
 • Hỗ trợ online và offline trong suốt quá trình sử dụng.
...

BẢO MẬT & PHÂN QUYỀN

 • Bảo mật tuyệt đối.
 • Phân quyền chi tiết từng nhân viên.
 • Phòng tránh rủi ro thất thoát hàng hóa, tài chính.
...