PHẦN MỀM QUẢN LÝ VẬT TƯ

Đối với các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất thì việc quản lý vật tư, thiết bị… là rất quan trọng. Vật tư ảnh hưởng lớn đến kế hoạch sản xuất của một doanh nghiệp, chỉ cần vật tư bị thiếu hoặc thừa cũng gây ra không ít khó khăn trong việc thực hiện sản xuất, đặc biệt là sản xuất theo đơn hàng.

YÊU CẦU QUẢN LÝ
Quản lý kế hoạch sản xuất

+  Kế hoạch sản xuất tháng, theo đơn hàng, theo Hợp đồng bán hàng.
+  Theo dõi tiến độ thực hiện KHSX
+  Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện Kế hoạch.
+  Tổng hợp KQSX hàng ngày, tháng, quý, năm theo nhiều tiêu chí đánh giá.

Quản lý tài chính

+  Tổng hợp tình hình thu chi tài chính trong ngày, trong tháng
+  Cân đối kế hoạch thu chi theo kế kế hoạch sản xuất.
+  Tổng hợp công nợ phải thu, phải trả
+  Quản lý quỹ

Quản lý vật tư
+  Quản lý hệ thống Định mức vật tư cho từng sản phẩm.
+  Xây dựng kế hoạch cung cấp vật tư theo KHSX
+  Quản lý xuất – nhập vật tư.
+  Quản lý cấp phát và sử dụng vật tư trong quá trình sản xuất.
+  Theo dõi tiến độ cung cấp vật tư theo kế hoạch.
+  Theo dõi vật tư hư hao trong quá trình sản xuất
+  Quản lý vật tư gia công thuê ngoài chế biến.
+  Quản lý và cân đối vật tư tồn kho.
+  Quản lý hệ thống các nhà cung cấp vật tư, quản lý giá mua vật tư và công nợ phải trả các nhà cung cấp.
Quản lý máy móc thiết bị
+  Quản lý danh mục máy móc thiết bị
+  Theo dõi tình hình sử dụng máy móc thiết bị hàng ngày
+  Phân tích tình trạng thiết bị …
Quản lý tiêu thụ sản phẩm

+  Quản lý hệ thống khách hàng
+  Quản lý các Hợp đồng mua bán và tiến độ giao hàng theo HĐ
+  Quản lý giá bán và các chính sách bán hàng
+  Quản lý xuất nhập hàng hóa.
+  Quản lý Doanh số bán hàng. theo ngày, tháng, năm.
+  Quản lý Hàng tồn kho
+  Quản lý công nợ phải thu.

LÝ DO BẠN NÊN LỰA CHỌN CHÚNG TÔI?

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

  • Số liệu chính xác.
  • Hệ thống báo cáo thực tế, đúng yêu cầu của người quản lý.
  • Đơn giản, dễ sử dụng, gần gũi với người dùng.
...

DỊCH VỤ TUYỆT VỜI

  • Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng 24/7.
  • Đội ngũ nhân viên nhiệt tình, tâm huyết.
  • Hỗ trợ online và offline trong suốt quá trình sử dụng.
...

BẢO MẬT & PHÂN QUYỀN

  • Bảo mật tuyệt đối.
  • Phân quyền chi tiết từng nhân viên.
  • Phòng tránh rủi ro thất thoát hàng hóa, tài chính.
...